Τεχνικές Υπηρεσίες

Γιά 35 χρόνια, από το 1982 και μέχρι σήμερα, το γραφείο Δ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει τεχνικές υπηρεσίες τόσο σε δημόσιους φορείς και ΟΤΑ, όσο και σε ιδιώτες. Πρόκειται για τις «συμβατικές» υπηρεσίες ενός τεχνικού γραφείου της ελληνικής περιφέρειας που καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο της καθημερινής δραστηριότητας:

  • Τεχνικές μελέτες και έκδοση αδειών δόμησης.
  • Επίβλεψη τεχνικών έργων.
  • Διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
  • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών.
  • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.
  • Αυτοψίες και εμπειρογνωμοσύνες.
  • Εκτιμήσεις ακινήτων.
  • Φωτογραφήσεις και αποτυπώσεις.
  • Προμετρήσεις και σύνταξη προυπολογισμών.
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες/βιωσιμότητα.

Επικοινωνία

Κορινός Πιερίας, 60062

+30. 6974 742 546

dtheodoridis@hotmail.com

logo s bw

All Rights Reserved © Copyright 2017, Δημήτριος Θεοδωρίδης | Architecture & Consulting - Κατασκευή: Netface