Υπηρεσίες Συμβούλου

Στο επίκεντρο των παρεχόμενων υπηρεσιών βρίσκεται ο σχεδιασμός και διαχείριση επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων σε συνδυασμό με τη προετοιμασία προτάσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.1892/1990,Ν.3299/2004).
  • Η ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020.
  • Η κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I, II, III και LEADER plus γιά τη Τοπική Ανάπτυξη.
  • Τα ευρωπαικά προγράμματα γα τη ΝΕΟΛΑΙΑ-YOUTH, για την ΑΛΙΕΙΑ-PESCA, το ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-CULTURE, τη διαπεριφερειακή συνεργασία ECOS-OUVERTURE.
    Εξάλλου υπάρχει σημαντική εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επικοινωνία

Κορινός Πιερίας, 60062

+30. 6974 742 546

dtheodoridis@hotmail.com

logo s bw

All Rights Reserved © Copyright 2017, Δημήτριος Θεοδωρίδης | Architecture & Consulting - Κατασκευή: Netface